Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 17ο Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIO ATHENA 2021, που διοργανώνει η Α΄ Καρδιολογική Κλινική & το Ομώνυμο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 2 και 3 Ιουλίου 2021,
υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών που επιβάλλει η συνεχιζόμενη πανδημία, το συνέδριο  θα λάβει χώρα  κατά υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και διαδικτυακά). Είμαι βέβαιος πως ο υβριδικός τρόπος διεξαγωγής
του θα δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης σε περισσότερους συναδέλφους από όλη την Επικράτεια.

Tο CARDIO ATHENA αποτελεί διαχρονική ευκαιρία για ανταλλαγή καινοτόμων απόψεων σχετικά με τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών,
θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε συνεδρίες με συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θεματολογία που καλύπτει το σύνολο των καρδιαγγειακών παθήσεων καθώς και 
τα καθημερινά διαφοροδιαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι καρδιολόγοι εντός και εκτός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Μέσω διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζιών, αντιπαραθέσεων και
δορυφορικών συμποσίων, το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις εξελίξεις και νέες προσεγγίσεις της σύγχρονης Καρδιολογίας. 

Με χαρά σας περιμένουμε να λάβετε μέρος σε αυτό το σημαντικό επιστημονικό γεγονός. 
 

Κωνσταντίνος Τσιούφης                                                                                            Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
Πρόεδρος Συνεδρίου                                                                                                   Συμπρόεδρος Συνεδρίου
Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής                                          Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών                                                                                             Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»                                                                                                  Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»